Kodukord

Erakorraline abi

Erakorralise abi vajaduse korral võtke ühendust perearsti nõuandeliinil telefonil:

Lahtiolekuajad

Perearstikeskus on avatud:
E-R 8.00 – 18:00 
 
Veenivere võtmine analüüsideks:
E-R 8.00 – 10:00 

Kodukorraga tutvumiseks vajutage allolevatele peakirjadele:

Meie keskusel on üldnumber 6076362, mis on avatud keskuse lahtiolekuaegadel.
Kolmapäeviti kell 13.00-14.00 on asutuse koosolek ja sel kellaajal me telefonile ei vasta. Üldnumbrile helistades suunatakse Teie kõne ootejärjekorda.

Numbrit teenindavad kuni 3 pereõde üheaegselt. Kõnele vastatakse esimesel võimalusel. Esmane kontakt on pereõde, kes Teid nõustab, vajadusel registreerib vastuvõtule või konsulteerib perearstiga edasise tegevuse osas.

Palun arvestage, et esmaspäeva hommikuti on helistajaid palju- proovige uuesti või kasutage e-perearstikeskuse teenust. Kõnedele vastamiskiirus ei ole seadusega reglementeeritud, kuid me pingutame, et ooteaeg oleks võimalikult lühike ja patsient saaks kiiresti oma murele sobiliku lahenduse.

Helistades palun öelge oma nimi!
Perearsti või pereõe vastuvõtule palume alati ette registreerida telefonil 6076362.
Kui vastuvõtule tuleb mitu isikut ühest perekonnast, palume panna vastuvõtuaeg igale pereliikmele. Vastuvõtule registreerunud patsiente püüame teenindada võimalikult õigeaegselt.

Ägedalt haigestunud patsiendid saavad vastuvõtule perearstikeskusesse pöördumise päeval. Kui olete ootamatult haigestunud ja soovite vastuvõtule saada samal päeval, palume ka sellisel juhul ette helistada – võib-olla on samal päeval veel vabu vastuvõtu aegu või on keegi oma ajast loobunud, pereõde püüab igal juhul leida Teile vastuvõtu jooksul sellist aega, et peaksite võimalikult lühidalt ooteruumis viibima. Ägedalt haigestunud patsienti võib vastu võtta nii perearst kui pereõde.

Kui Teil on vastuvõtule aeg kinni pandud, kuid mingil põhjusel Te vastuvõtule tulla ei saa, palume sellest teada anda (samuti telefonil 6076362)

Reeglina tegeleme ühe vastuvõtu jooksul ühe probleemiga.

Kui Teil on oma tervisliku seisundi kohta palju küsimusi, on soovitatav need eelnevalt kodus kirja panna – sedasi ei ole ohtu, et midagi meelest ununeks ning perearst või pereõde saab murekohtadest kiire ülevaate. Võimalik, et kõikide küsimustega ei tegeleta ühe vastuvõtu jooksul, vajadusel saab teha plaani nendega tegelemiseks.

Vastuvõtule tulles palume riietuda selliselt, et vajaduse korral oleks lahtiriietumine kiire ja mugav. Sobivad näited on seelik+pluus, püksid+kampsun. Ebasoovitavad näited on kombinee, tunked, paljude nööpidega pluus.
Uute patsientide registreerimine

Tabasalu perearstikeskus annab väga suure rõõmuga teada, et alates 01.07.2021 on uutel patsientidel võimalik registreeruda Dr Aruväli nimistusse. Nimistusse mahub kuni 1600 inimest. Nimistusse võtame ainult rahvastikuregistri järgi Harku valda registreeritud inimesi.

Nimistusse registreerumiseks on vajalik täita avaldus
https://www.tervisekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/perearstiabi
ja saata see, kas digiallkirjastatult aadressile
info@tabasaluarstid.ee või tuua paberil allkirjastatult perearstikeskusesse.

Perearstikeskuse siseselt perearsti me ei vaheta.

Kui ühest perest soovib nimistusse tulla mitu inimest, on vajalik eraldi avaldus täita iga inimese kohta.
Kojukutseid võtame vastu kuni kella 12.00. Telefonis palume kirjeldada lühidalt probleemi olemust või põhjust, miks koduvisiiti soovitakse. Koduvisiidi vajaduse üle otsustab perearst.

Koduvisiite teevad perearstid ja pereõed pärast vastuvõtu lõppemist, seega tuleb arvestada ooteajaga, mis võib mõnikord ulatuda mitme tunnini. Koduvisiite teeme reeglina vaid lamajatele haigetele ja tugeva liikumispuudega patsientidele.

Koduvisiidi maksumus on 5 EUR, alla 2-aastastele lastele ja rasedatele on koduvisiit tasuta. Enamasti on mõttekam tulla vastuvõtule perearstikeskusse, kus on võimalik teha analüüse ja uuringuid.
Ainult läbi perearst24.ee kaudu
Töövõimetusleht perearst24.ee kaudu või telefoni teel.
Autojuhi tervisetõendi tegemisel on eelnevalt vaja täita ja digiallkirjastada tervisedeklaratsioon aadressil
digilugu.ee

Seejärel on vajalik registreerida perearsti vastuvõtule. Perearstikeskusesse tulles on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Tervisetõend on tasuline.

Relvaloa tervisetõendi tegemisel on samuti vajalik eelnevalt registreerida perearsti vastuvõtule. Kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab.

Autojuhi ja relvaloa tervisetõendeid väljastame ainult meie nimistutesse kuuluvatele patsientidele.

Tervisetõend noorsportlastele
Alla 3 treeningkorra (sh võistlused) nädalas treenivad noorsportlased kuuluvad jälgimisele perearsti poolt tavatervisekontrolli käigus.
Noorsportlased, kelle treeningkoormus on suurem kui 3 treeningkorda nädalas (1 kord = 60min), peavad tervisetõendi saamiseks pöörduma spordiarsti vastuvõtule.

Täpsem info “Noorsportlase tervis” koduleheküljel: Noorsportlase tervis

Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusandlusega nõutud, on tasulised.

Tasuliste teenuste hinnakirjaga on võimalik tutvuda siin
II, V ja IX klassi õpilaste tervisekontrolli tegemiseks palume eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida ning öelda, et tegemist on koolilapse tervisekontrolliga.

Tervisekontrolli ei pea tulema tundide ajast, meie perearstidel on vastuvõtud ka õhtuti ja loodetavasti on igal õpilasel võimalik leida endale sobiv aeg.
Teatavasti on ravimite nimetused võrdlemisi keerukad, ühe toimeainega ravimit võib toota mitu firmat, kes panevad ravimitele ka erinevad nimed. Mitut kroonilist haigust põdevad patsiendid tarvitavad sageli suurel hulgal ravimeid, samuti on mitmeid haigusi, mille puhul kasutataksegi kombinatsioonravi, kus raviskeemis on mitu ravimit. Selguse huvides soovitame ravimite püsitarvitajatel kanda igapäevaselt kaasas oma raviskeemi, kus on kirjas ravimi (või toimeaine) nimetus, kogus milligrammides ja hulk tablettides, vajadusel ka ravimi manustamise sagedus.

Näiteks: Betaloc Zok (metoprolool) 50 mg x 2
Väikese trükitud või käsitsi kirjutatud raviskeemi võib panna rahakoti vahele.
Kui seesuguse raviskeemi kirjapanek on liiga tüütu, võib kaasas kanda ka ravimikarpidelt välja lõigatud silte.
Lugupeetud patsiendid

Alates 03.04.2017 kinnitatakse soovitud retseptiravimid KOLME (3) tööpäeva jooksul.

Palume veenduda, et retseptide pikendamise eel on ravimi kogus piisav.

Retseptide pikendamine peale kella 15.00 toimub ainult telefoni või perearst24.ee kaudu.
Ilma perearsti saatekirjata võib pöörduda järgmiste erialade spetsialisti vastuvõtule: hambaarst, silmaarst, psühhiaater, naha- ja suguhaiguste arst, naistearst, ftisiaater ning värskete traumade korral traumatoloog või kirurg.

Teiste erialade arstide vastuvõtule on võimalik ilma saatekirjata omal initsiatiivil registreeruda tasulisele vastuvõtule. Tasulisel vastuvõtul maksab patsient ise ka kõigi analüüside, uuringute ja lisaprotseduuride eest.
Ka ravikindlustuseta isikutel on perearst. Ravikindlustuseta isikutel on võimalus pere- ja eriarstiabi saada selle eest ise tasudes – vt. hinnakiri.

Vältimatu abi (seisundis, kus on oht patsiendi elu või jäseme/organi kaotuseks) on ravikindlustuseta isikutele tasuta.

Ravikindlustuse olemasolu ja oma perearsti nime saab kontrollida Riigiportaalis eesti.ee

Kui Teil on ettepanekuid või märkusi, kuidas me saaksime oma perearstikeskust (või kodulehekülge) patsiendisõbralikumaks ehk paremaks muuta, siis olete oodatud arvamust avaldama, kas kirjalikult või meilitsi info@tabasaluarstid.ee.

Samuti on perearstikeskuse seinal postkast, kuhu võib jätta arvamusi, ettepanekuid vm tagasisidet.

Probleemide tekkimisel on alati soovitatav püüda esmalt situatsioon lahendada suusõnaliste läbirääkimiste teel või esitada kirjalik kaebus. Praktika näitab, et suuremal osal kaebustest on tegemist suhtlemise probleemiga – teineteisest on valesti aru saadud, mööda räägitud, mõnest teemast üle libisetud vm.

Niisuguseid probleeme on kõige parem lahendada suusõnaliselt, aga kui oma kaebusi on raske sõnastada või seda ei soovita teha, sobib võib-olla paremini probleemi kirjalik esitus. Kirjalik kaebus palume esitada selges ja arusaadavas sõnastuses koos kaebuse esitaja nime ja kontaktandmetega.

Kirjalikule kaebusele saadame kirjaliku vastuse 10 tööpäeva jooksul. Anonüümsete kaebustega Tabasalu Perearstikeskus ei tegele.

Haigekassa telefon 6033630
Sotsiaalministeeriumi Tervishoiuamet telefon 6509840
Eesti Patsientide Esindusühing telefon 6566429

Vastuvõtule registreerimiseks

Vastuvõtule ja analüüsidele on vajalik etteregistreerimine telefonil: